Tapuda İpka Ne Demek? İpka Nedir?

İpka Nedir ? İpka Tapu Örneği İpka nedir ? Emlak ve gayrimenkul terimleri arasında yer alan ipka nedir ? Sözlükteki karşılığı ‘herhangi bir şeyi önceki durumunda bırakma ve yerinde’ olan ipka, hukuki terim olarak ‘hisseli devirlerde, devredilen hisse haricinde mülk sahibinin üzerinde kalan mülkiyet payı anlamına geliyor. Kısacası geriye kalan hisse olarak ifade edilen ipka,

Continue reading »

İşyeri Kiralarında Yeni Dönem: 1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

İş yeri kira sözleşmelerinde yeni düzen 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira ilişkilerinde uygulanan hem 1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hem de 1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Borçlar Kanunu ile kiracıları biraz daha fazla koruyan yeni bir kira ilişkisi öngörülmüştür.

Continue reading »