Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100613 Library:100505 in /home/u8198642/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1653
Kaçak Yapılaşmaya "Akıllı Göz" Projesi – Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü | Proantalya Gayrimenkul Yatırım Antalya
ANTALYA'NIN GAYRİMENKUL YATIRIM PROFESYONELLERİ

Kaçak Yapılaşmaya “Akıllı Göz” Projesi – Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

KAÇAK YAPILAŞMAYA ’AKILLI GÖZ’

“Akıllı şehirler” projesi hayata geçiyor..
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde artık bilgilerin tek genel müdürlükte toplandığı ve genel müdürlük bünyesinde tek portal üzerinden tüm Türkiye’ye, ilgili kurumlara dağıtıldığı sisteme geçiliyor. Bunun için kararname hazırlığı devam etmektedir. Bittiği zaman yapılacak düzenlemelerle birlikte tüm belediyeler dijital olarak imar planlarını yine tapu kadastro, alt yapı, harita bilgilerinin hepsini bu genel müdürlük bünyesindeki portaldan elde edebilecekler. Bu, bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak, daha hızlı işlemler yapacak adımlar atılıyor.

Türkiyede 16 milyon yapıyı 3 boyutlu olarak ayağa kaldırdıklarını , “Binaların oturum alanları artık dijital olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığında mevcut. Bu bilgiler sayesinde bundan sonraki süreçte ’akıllı göz’ sistemlerle birlikte kaçak yapılaşmaya ilişkin ciddi bir adım atılmıştır.
Yapılan kaçak yapıları anında tespit etmek suretiyle gerekli cezai işlemleri yapılacak önemi bir düzenleme olacak.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

b) Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak,

c) Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak,

ç) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,

d) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

e) Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek,

f) Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapmak,

g) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek,

ğ) Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak,

h) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

ı) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek,

i) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Share this post
  , , , , ,


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Verified by MonsterInsights